Wykonujemy usługi w zakresie

 • Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych
 • Przeglądy i remonty przepompowni ścieków
 • Instalacja do odbioru i oczyszczania odpadów płynnych ze statków

Spółka Wodna "Międzyodrze" informuje, iż dojazd do oczyszczalni ścieków i biura Spółki Wodnej odbywa się ulicą Logistyczną. Rozpoczyna się za przeprawą przez Parnicę od skrzyżowania z ulicą Hryniewieckiego, za byłym budynkiem PŻM.

Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w związku z ruchem ciężkich pojazdów w tym rejonie w związku z działającym w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" Zakładem Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

Trasa dojazdu została odpowiednio oznakowana drogowymi znakami kierunkowymi "Oczyszczalnia Ścieków" i "Spółka Wodna Międzyodrze". Plan dojazdu zamieszczony został na niniejszej stronie internetowej w zakładce - "Kontakt - Jak trafić".

GPS N: 53° 25' 30"  E: 14° 35' 29"

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.Ogłoszenia

Oferta pracy - Specjalista ds. gospodarki odpadami – zastępca kierownika oczyszczalni ścieków

Spółka Wodna „Międzyodrze” ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalista ds. gospodarki Odpadami – zastępca kierownika oczyszczalni ścieków.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie niżej wymienione wymagania podstawowe:

-     posiada średnie lub wyższe wykształcenie o specjalności inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub inne pokrewne (wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiskowej, gospodarki odpadami będzie dużym atutem).,

-     ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-     posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

-     posiada ogólną znajomość technologii oczyszczania ścieków komunalnych,

-     dobrze zna obsługę pakietu MS Office, w tym programu Excel (umiejętność tworzenia i posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi z rozbudowaną baza danych),

-     posiada prawo jazdy kat. B i praktykę w prowadzeniu poj. samochodowych.

Wymagane kompetencje osobiste:

-     zdolności analityczne - umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów,

-     umiejętność planowania, zarządzania czasem,

-     samodzielność, kreatywność i zaangażowanie, umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,

-     znajomość prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz rozporządzeń wykonawczych,

-     praktyczne umiejętności prowadzenia korespondencji,

-     umiejętność pracy w zespole,

-     wiedza z zakresu niżej wymienionych aktów prawnych:

 • ustawa prawo wodne,
 • ustawa prawo ochrony środowiska,
 • ustawa o odpadach,
 • ustawa kodeks cywilny,
 • ustawa prawo zamówień publicznych.

-     lojalność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,

-     doświadczenie w pracy na stanowisku podobnym – minimum 1 rok.

Wymagania dodatkowe:

- praktyka w kierowaniu zespołem.

- praktyka w przygotowywaniu i realizacji zamówień (w tym publicznych).

Zakres odpowiedzialności:

-     prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadami oraz w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska, w obszarze działalności organizacji Pracodawcy;

-     sporządzanie wymaganych sprawozdań, ewidencji, raportów zgodnie z przepisami ochrony środowiska (w tym naliczanie opłat rocznych);

-     prowadzenie ewidencji odpadów oraz wystawianie kart przekazania odpadów systemie BDO. wprowadzanie danych do rejestru BDO, nadzór i bieżąca kontrola nad poprawnością wprowadzania tych danych przez upoważnionych pracowników Pracodawcy;

-     dokonywanie zgłoszeń w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT), nadzór i bieżąca kontrola nad poprawnością realizacji zgłoszeń przez upoważnionych pracowników Pracodawcy;

-     tworzenie raportów, zestawień oraz przygotowywanie danych dla sprawozdawczości związanej z gospodarką odpadami i ochroną środowiska;

-     monitorowanie zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami, w tym związanych z raportowaniem;

-     prowadzenie negocjacji z kontrahentami i dostawcami w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami, obsługa klienta - konsultacje ws. wymogów ochrony środowiska, uzgodnienia opracowanych dokumentów z klientem i organami wydającymi decyzje (możliwość współpracy z ekspertami zewnętrznymi),

-     przygotowywanie  części merytorycznych umów, itp. dokumentów wg potrzeb (możliwość współpracy z specjalistami zewnętrznymi),

-     opracowywanie oraz sprawdzanie dokumentacji na potrzeby zamówień - sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia, weryfikacja projektów umów, itp. - we współpracy z Dz. Technicznym,

-     udział w procesie inwestycyjnym, w tym przedstawianie propozycji zmian technologicznych, opiniowanie dokumentacji dla modernizacji i rozbudowy obiektów oczyszczalni oraz współpraca z zespołem technologicznym Wykonawców,

-     przygotowywanie i aktualizacja dokumentów w tym procedur oraz instrukcji,

-     reprezentowanie Pracodawcy na seminariach, konferencjach, przygotowywanie prezentacji oraz publikacji dot. funkcjonowania Zakładu;

-     współpraca z innymi działami Pracodawcy (księgowość, dział organizacyjno-prawny, itd.);

-     dbałość o prawidłowość obiegu dokumentów w obszarze powierzonych obowiązków.

Oferujemy:

-     stabilne warunki zatrudnienia, praca w dni robocze, praca na jedną zmianę, możliwość korzystania z funduszu socjalnego;

-     niezbędne szkolenia;

-     możliwości zdobycia nowych umiejętności i rozwoju zawodowego.

Warunki zatrudnienia:

Stabilność zatrudnienia (umowa o pracę na pełny etat).

-     pierwsza umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące),

-     po okresie próbnym - możliwość zatrudnienia na czas określony a w dalszej perspektywie na czas nieokreślony.

Składanie ofert:

Dokumenty aplikacyjne (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesyłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Spółka Wodna „Międzyodrze” ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, w terminie do dnia 04.10.2021 r.

Informujemy, że będziemy kontaktować się z wybranymi osobami.

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (RODO).”

 Klauzula informacyjna Spółki Wodnej „Międzyodrze” wynikająca z przepisów RODO:

http://miedzyodrze.pl/index.php/informacja-rodo

Spółka Wodna „Międzyodrze” zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Oferta pracy - Laborant

Spółka Wodna „Międzyodrze” w Szczecinie

zatrudni LABORANTA

 

Wymagane kwalifikacje

Wykształcenie:
wykształcenie średnie lub wyższe o specjalności ochrona środowiska, chemia, mikrobiologia lub pokrewne.

Wymagania dodatkowe:
obsługa pakietu Microsoft Office, prawo jazdy kategorii B, praktyka w kierowaniu pojazdem samochodowym.

Pożądane kompetencje osobiste:
samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, solidność, obowiązkowość, terminowość, zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe i/lub odbyty staż/praktyka w firmie o podobnej specyfice pracy (odbiór odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, gospodarka odpadami).

Do głównych obowiązków na stanowisku należeć będzie:

 • wykonywanie analiz chemicznych i mikroskopowych niezbędnych do określenia stanu procesu technologicznego oraz parametrów wyszczególnionych w pozwoleniu wodno-prawnym;
 • wykonywanie badań jakości ścieków pobranych na przepompowniach i na oczyszczalni;
 • wykonywanie dodatkowych analiz wg wymogów urzędowych i potrzeb wewnętrznych;
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych analiz ścieków dostarczonych do oczyszczalni oraz ścieków oczyszczonych przez oczyszczalnie zgodnie z wymaganiami władz ochrony środowiska i procedurami wewnętrznymi;
 • dbałość o stan zaopatrzenia w niezbędne laboratoryjne odczynniki chemiczne i ich właściwe zabezpieczenie oraz prowadzenie niezbędnych rejestrów;
 • współpraca z technologiem oraz kierownikiem oczyszczalni ścieków w zakresie:

-     nadzoru i rejestracją ścieków bytowych dostarczanych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego;

-     nadzoru nad poprawną pracą urządzeń do prowadzenia utrzymania stabilności procesu technologicznego oczyszczalni według zadanych parametrów oraz zgodnie z instrukcją eksploatacji;

-     prowadzenia korespondencji i dokumentacji technicznej w zakresie utrzymania urządzeń i sprzętu oczyszczalni;

-     utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w dziale produkcyjnym w zakresie powierzonych kompetencji.

Dokumenty aplikacyjne prosimy wysyłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Spółka Wodna „Międzyodrze” ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, w terminie do 30.09.2021 r. 

Na wszystkie Państwa pytania odpowie p. Piotr Wit – Dyrektor, tel.: 91 46 24 557

Informujemy, że będziemy kontaktować się z wybranymi osobami.

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (RODO).”

 Klauzula informacyjna Spółki Wodnej „Międzyodrze” wynikająca z przepisów RODO:

http://miedzyodrze.pl/index.php/informacja-rodo

 

Zgłaszanie skarg i wniosków

Członkowie Zarządu przyjmują w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Zarządu w biurze Spółki w pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 15.00. Chęć spotkania należy zgłosić w biurze Spółki, najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę