Instalacje do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, w ramach współpracy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA ze Szwedzką Administracją Morską i Urzędem Morskim w Szczecinie, opracowano studium zasadności i możliwości realizacji inwestycji instalacji do unieszkodliwiania i...


WIĘCEJ

Oczyszczalnia ścieków komunalnych "Ostrów Grabowski"

Oczyszczalnia ścieków "Ostrów Grabowski" jest nowoczesną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią o zdolności oczyszczania 3.200 m3/dobę. Obiekt został wykonany w oparciu o duński projekt technologiczny. Ścieki dostarczane są systemem tłocznych kolektorów magistralnych i przepompowni. Oczyszczalnia odbiera...


WIĘCEJ

System kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski

Istniejący system ściekowych kolektorów magistralnych pokrywa praktycznie cały zurbanizowany obszar wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych pomiędzy Regalicą a Odrą Zachodnią na terenie szczecińskiej dzielnicy Międzyodrze zapewniając możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej wszystkim...


WIĘCEJ

Wykonujemy usługi w zakresie

Dojazd do biura Spółki Wodnej "Międzyodrze" i oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski"

Spółka Wodna "Międzyodrze" informuje, iż dojazd do oczyszczalni ścieków i biura Spółki Wodnej odbywa się ulicą Logistyczną. Choć ulica jest oficjalnie w budowie, została otwarta dla ruchu w 2009 r. Rozpoczyna się za przeprawą przez Parnicę od skrzyżowania z ulicą Hryniewieckiego, za byłym budynkiem PŻM, NIE POSIADA wyznaczonego dojazdu do Spółki w systemie GPS (współrzędne GPS lokalizujące Spółkę zostały zamieszczone poniżej). 

Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w związku z ruchem ciężkich pojazdów w tym rejonie w związku z trwającą budową Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski".

Trasa dojazdu została odpowiednio oznakowana drogowymi znakami kierunkowymi "Oczyszczalnia Ścieków" i "Spółka Wodna Międzyodrze". Plan dojazdu zamieszczony został na niniejszej stronie internetowej w zakładce - "Kontakt - Jak trafić".

GPS N: 53° 25' 30"  E: 14° 35' 29"

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.Ogłoszenia

Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej "Międzyodrze"

W dniu 21 czerwca 2016 r. o godzinie 12:00  odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej "Międzyodrze" wg poniższego zatwierdzonego porządku obrad.

Zatwierdzony Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie zwołanego na dzień 21.06.2016 r.:

1. Wybór Przewodniczącego Obrad.
2. Głosowanie nad porządkiem Obrad.
3. Powołanie protokolantów.
4. Wybory komisji skrutacyjnej i komisji wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Spółki Wodnej "Międzyodrze" z działalności w 2015 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz opinii biegłego rewidenta.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2015 roku oraz z przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej Spółki Wodnej "Miedzyodrze" za 2015 rok.
8. Przedstawienie informacji o złożeniu przez Pana Mariusza Kądziołkę oraz Pana Pawła Adamarka rezygnacji z funkcji członka Zarządu Spółki Wodnej "MIedzyodrze".
9. Powołanie komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Spółki Wodnej "Miedzyodrze".
10. Przedstawienie propozycji kandydatur do pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki Wodnej "Miedzyodrze".
11. Dyskusja
12. Podjęcie uchwał:

  • Uchwała nr 1/2016 w sprawie wysokości składek z tytułu refundacji ubezpieczenia środków trwałych przekazanych członkom Spółki Wodnej "Międzyodrze" za rok 2016.
  • Uchwała nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu i planu prac Spółki Wodnej "Międzyodrze" za rok 2015.
  • Uchwała nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki Wodnej "Międzyodrze" za rok 2015 po przebadaniu przez biegłego rewidenta.
  • Uchwała nr 4/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki Wodnej "Międzyodrze" w roku 2015 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Wodnej "Międzyodrze" za rok 2015.
  • Uchwała nr 5/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Spółki Wodnej "Międzyodrze" za rok 2015.
  • Uchwała nr 6/2016 w sprawie przyjęcia rezygnacji  Pana Mariusza Kądziołki z funkcji członka Zarządu Spółki Wodnej "Międzyodrze".
  • Uchwała nr 7/2016 w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Spółki Wodnej "Międzyodrze".
  • Uchwała nr 8/2016 w sprawie przyjęcia rezygnacji pana Pawła Adamarka z funkcji członka Zarządu Spółki Wodnej "Międzyodrze".
  • Uchwała nr 9/2016 w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Spółki Wodnej "Międzyodrze".
  • Uchwała nr 10/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Spółki Wodnej "Międzyodrze".
13. Podsumowanie.
14. Zakończenie obrad.


Zgłaszanie skarg i wniosków

Członkowie Zarządu przyjmują w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Zarządu w biurze Spółki w pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 15.00. Chęć spotkania należy zgłosić w biurze Spółki, najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę

Informujemy, że na swoich stronach www stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Akceptuję], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i jak je usunąć, zobacz politykę prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information